Công Ty Cổ Phần Toptech Việt Nam
Sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh

Turbo DVR

-Hỗ trợ HD-TVI, IPC, AHD và các máy ảnh analog với khả  năng truy cập thích hợp - Độ phân giải lên tới 3 MP cho việc ghi lại 4 kênh đầu tiên của DS-8116HQHI-F8 / N -Hỗ…
-Hỗ trợ HD-TVI, IPC, AHD và các máy ảnh analog với khả  năng truy cập thích hợp - Độ phân giải lên tới 3 MP cho việc ghi lại  2 kênh đầu tiên của DS-8108HQHI-F8 / N…
-Hỗ trợ HD-TVI, IPC, AHD và các máy ảnh analog với khả  năng truy cập thích hợp - Độ phân giải lên tới 3 MP cho việc ghi lại kênh đầu tiên của DS-8104HQHI-F8 / N -Hỗ…
-Hỗ trợ bộ nhớ H.264, H.264 + và Dual-stream  - Hỗ trợ HD-TVI, IPC, AHD và các camera tương tự với khả  năng truy cập thích nghi  - Hỗ trợ lưu trữ đám mây (One Drive, Google…
- Hỗ trợ bộ nhớ H.264, H.264 + và Dual-stream  - Hỗ trợ HD-TVI, IPC, AHD và các camera tương tự với khả  năng truy cập thích nghi  - Hỗ trợ lưu trữ đám mây (One Drive,…
- Hỗ trợ bộ nhớ H.264, H.264 + và Dual-stream  - Hỗ trợ HD-TVI, IPC, AHD và các camera tương tự với khả  năng truy cập thích nghi  -Hỗ trợ lưu trữ đám mây (One Drive, Google…
- H.264, H.264 + và nén video dòng kép  - Hỗ trợ HD-TVI, IPC, AHD và các camera analog với khả  năng truy cập thích ứng  - Hỗ trợ lưu trữ trên đám…
-H.264, H.264 + và nén video dòng kép  - Hỗ trợ HD-TVI, IPC, AHD và các camera analog với khả  năng truy cập thích ứng  -Hỗ trợ lưu trữ trên đám mây…
-H.264, H.264 + và nén video dòng kép  - Hỗ trợ HD-TVI, IPC, AHD và các camera analog với khả  năng truy cập thích ứng  - Hỗ trợ lưu trữ trên đám mây…
– Chuẩn nén H.264 & 2 luồng dữ liệu – Hỗ trợ 3 loại camera HD-TVI/analog/IP – Hỗ trợ cả camera HD-TVI và analog với adapter – Độ phân giải thời gian thực full kênh @1080P
– Chuẩn nén video H.264 & 2 luồng dữ liệu độc lập – Hỗ trợ 3 loại camera: HD TVI/analog/IP – Độ phân giải ghi thời gian thực full kênh 720P – Cổng ra HDMI và VGA độ phân…
– Chuẩn nén video H.264 & 2 luồng dữ liệu độc lập – Hỗ trợ 3 loại camera: HD TVI/analog/IP – Độ phân giải ghi thời gian thực full kênh 720P – Cổng ra HDMI và VGA độ phân…