Công Ty Cổ Phần Toptech Việt Nam
Sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh

Camera ảnh nhiệt

Camera ảnh nhiệt chuyên dụng Chế độ hình ảnh:Kết hợp hình ảnh quang phổ kép; Độ chính xác :±0.3℃ khi có thêm BlackBody  Khoảng đo nhiệt:30-45℃ Nhiệt độ hoạt động:10~35℃
Camera ảnh nhiệt chuyên dụng Chế độ hình ảnh:Kết hợp hình ảnh quang phổ kép; Độ chính xác :±0.5℃ Khoảng đo nhiệt:30-45℃ Nhiệt độ hoạt động:10~35℃ Độ cao lắp đặt:1.5m ~ 2,5m
Độ phân giải ảnh nhiệt160 × 120 ; Độ chính xác :±0.5℃ Dải nhiệt độ phát hiện :30-45℃ Nhiệt độ hoạt động10~35℃ Màn hình hiển thị 2,4" LCD Pin đi kèm,…
Cảm biến hình ảnh: Uncooled Focal Plane Arrays. Độ phân giải ảnh nhiệt160 × 120 ; Độ chính xác :±0.5℃ Dải nhiệt độ phát hiện :30-45℃ Nhiệt độ hoạt động10~35℃ Màn…