Công Ty Cổ Phần Toptech Việt Nam
Sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh

LYGHT SYS- Isreal

Đầu báo trộm Hồng ngoại  loại trừ súc vật dưới 25kg  ( lắp ngoài trời ) có đi dây .khoảng cách 12x12m,  Điện áp 9-15V. Đặc biệt ống kính chống UV để giảm tối đa báo…
Đầu báo trộm Hồng ngoại có dây trong nhà khoảng cách 16m, góc mở 75 độ. Có kèm chân đế màu trắng. Hãng Đài loan Sản xuất tại Trung Quốc
8 Vùng (16 vùng kép) Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, tích hợp điều khiển các thiết bị điện bằng bàn phím hoặc qua mạng. Kết nối nhiều loại…
Trung tâm báo động LightSYS 48 Zone có dây bàn phím LCD + 48 vùng có dây, báo ra 3 số điện thoại ( Tăng lên 16 số nếu dùng thêm Module voice).
Trung tâm báo động LightSYS 40 Zone có dây bàn phím LCD + 40 vùng có dây, báo ra 3 số điện thoại ( Tăng lên 16 số nếu dùng thêm Module voice).
Trung tâm báo động LightSYS 32 Zone có dây bàn phím LCD + 32 vùng có dây, báo ra 3 số điện thoại ( Tăng lên 16 số nếu dùng thêm Module voice).
Trung tâm báo động LightSYS 24 Zone có dây bàn phím LCD + 24 vùng có dây, báo ra 3 số điện thoại ( Tăng lên 16 số nếu dùng thêm Module voice).
Trung tâm báo động LightSYS 16 Zone có dây bàn phím LCD + 16 vùng có dây, báo ra 3 số điện thoại ( Tăng lên 16 số nếu dùng thêm Module voice).