Công Ty Cổ Phần Toptech Việt Nam
Sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh

Turbo DVR

Đầu ghi hình Turbo 4.0 8MP 8 kênh - ghi hình camera HDTVI 4K • 08 ngõ vào video, 04 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog  •Gán…
Đầu ghi hình Turbo 4.0 8MP 4 kênh - ghi hình camera HDTVI 4K • 04 ngõ vào video, 04 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog  •Gán…
Đầu ghi hình Turbo 4.0 8MP 4/8 kênh - ghi hình camera HDTVI 4K • 04 ngõ vào video, 04 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog  •Gán…
Đầu ghi hình thông minh Accusence 5MP 8 kênh • 16 ngõ vào video, 04 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog  •Gán thêm 08…
Đầu ghi hình thông minh Accusence 5MP 4 kênh • 08 ngõ vào video, 04 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog  •Gán thêm…
Đầu ghi hình thông minh Accusence 5MP 8 kênh • 16 ngõ vào video, 04 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog  •Gán thêm 08…
Đầu ghi hình thông minh Accusence 5MP 4 kênh • 08 ngõ vào video, 04 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog  •Gán thêm…
Đầu ghi hình thông minh Accusence 3MP 16 kênh - 2 ổ cứng • 16 ngõ vào video, 01 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog ( Kết nối được với camera độ phân…
Đầu ghi hình thông minh Accusence 3MP 8 kênh - 2 ổ cứng • 08 ngõ vào video, 01 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog ( Kết nối được với camera…
Đầu ghi hình thông minh Accusence 3MP 16 kênh - 1 ổ cứng • 16 ngõ vào video, 01 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog ( Kết nối được với camera độ phân…
Đầu ghi hình thông minh Accusence 3MP 8 kênh - 1 ổ cứng • 08 ngõ vào video, 01 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog ( Kết nối được với camera…
Đầu ghi hình thông minh Accusence 3MP 4 kênh - 1 ổ cứng • 04 ngõ vào video, 01 cổng audio input,  • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI, AHD,  Analog ( Kết nối được với camera…