Công Ty Cổ Phần Toptech Việt Nam
Sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh

Switch mạng

Switch mạng Gigabit thông minh 24 cổng  •Hỗ trợ tính năng cấu hình quản lý bằng phần mềm  : quản lý băng thông , nhật ký, upgrade firmware ... •Hỗ…
Switch mạng Gigabit thông minh 16 cổng  •Hỗ trợ tính năng cấu hình quản lý bằng phần mềm  : quản lý băng thông , nhật ký, upgrade firmware ... •Hỗ…
Switch mạng Gigabit thông minh 8 cổng  •Hỗ trợ tính năng cấu hình quản lý bằng phần mềm : quản lý băng thông , nhật ký, upgrade firmware ... •Hỗ…
Switch mạng 8 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, layer 2, tự tương thích •Băng thông: 16 Gbps •Bảng địa chỉa MAC: 4K • Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)…
Switch mạng 16 cổng 10/100/1000Mbps tự tương thích, 02 Cổng uplink 10/100/1000M  (cổng 15, 16) , Layer 2 •Băng thông: 32 Gbps •Bảng địa chỉa MAC: 8K •Chống sét : 6KV cho…
Switch mạng 24 cổng 10/100/1000Mbps tự tương thích , 02 Cổng uplink 10/100/1000M : Cổng 23, 24 , Layer 2 •Băng thông Backplane: 48Gbps; •Bảng địa chỉ MAC:8K; •Chống sét…