Công Ty Cổ Phần Toptech Việt Nam
Sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh

NETWORK, PARADOX- Canada

Tủ trung tâm báo trộm 24 vùng, 1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LED, biến áp
Tay điều khiển bật tắt từ xa, kết nối với bộ thu RX1 để bật tắt tủ Paradox
Bộ thu tín hiệu điều khiển không dây cho tủ trung tâm Paradox. Dùng để nhận tay điều khiển bật tắt cho tủ
Bộ quay số và ghi âm điện thoại thêm cho trung tâm Paradox. Ghi âm lời nhắn Quay số đến 8 số điện thoại để báo cáo tình trạng hệ thống và phát lời nhắn báo trộm ,…
Bo mở rộng 8 kênh cho tủ trung tâm Paradox
Bàn phím lập trình 32 kênh, mua thêm cho tủ trung tâm
Bàn phím lập trình 10 kênh, mua thêm cho tủ trung tâm
Tủ trung tâm báo trộm 8 vùng  - Thông báo đến 3 số điện thoại - Bật tắt bằng mã số - Có tính năng lập trình Douple Zone nhân đôi số kênh…
Tủ trung tâm báo trộm 5 vùng ( 10 vùng kép ) - Thông báo đến 3 số điện thoại - Bật tắt bằng mã số - Có tính năng lập trình Douple Zone nhân…
Tủ trung tâm báo trộm 4 vùng ( 8 vùng kép ) - Thông báo đến 3 số điện thoại - Bật tắt bằng mã số - Có tính năng lập trình Douple Zone nhân đôi…